Print this page

தமிழ்த் துறை

செயலாக்கம்

       தமிழ்த்துறை வாயிலாக அனுபவமுள்ள பேராசிரியர்களைக் கொண்டு தமிழ் இலக்கியம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கமும், தரமான கல்வியும், இலக்கிய அறிவும், போட்டித் தேர்வுக்கான சிறப்புப் பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகின்றது.

நோக்கம்

         தமிழ் மாணவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கண இலக்கிய அறிவை கொடுத்து அவர்களை உயர்வடையச் செய்தல். 


துறை பேராசிரியர்கள்

Super User

Latest from Super User